Vnější svět je odrazem vnitřního

Svůj život si vytváříme sami svými představami, myšlenkami. Vědomě nebo nevědomě. Spolu poodhalíme nevědomí. Abychom nemuseli žít něco, co nechceme, jen o tom nevíme.

Posted in x