Rodiče – co nám dali a co nám vzali

Smysl semináře: Vztah k rodičům je základem naší dospělé emocionální pohody. Proto je třeba začít u nich. I kvůli vlastním dětem. I kvůli spokojenému partnerství. Rodiče jako jedna z autorit přímo ovlivňují míru radosti v našem životě. Radost znamená, že žijeme svoje energie a svoje poslání. To nám dává elán. Požadavky autorit, které s námi nejsou v souladu, vytěsňujeme do nevědomí, kde vytvářejí bloky. Tam nás od našeho poslání bez našeho vědomí odklánějí. Vůlí se můžeme přemoci, ale stojí nás to úsilí a v dlouhodobém horizontu nám dochází životní síla. Poznat tyto bloky je jednoduchý klíč k větší spokojenosti. Rodiče není třeba vinit. Kdo se sám stane rodičem, tak ví. Rodiče nás vychovávají podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Ale také nevědomí. Pro nás je důležité jejich dary poznat a pak s nimi naložit po svém. Některé můžeme přijmout – svým vlastním způsobem, jiné můžeme odmítnout.

Obsah semináře: První polovina semináře je sebezkušenostní. Budeme hledat vytěsněná témata, pomůže nám v tom princip zrcadlení. Ten lze používat naprosto univerzálně, s životními partnery, dětmi, kamarádkami… Druzí jsou pro nás skvělým nástrojem, jak skrze ně poznat sami sebe. K tomu Vás naučím meditaci světlem, moji úplně základní meditaci, která pročišťuje bloky v nevědomí. V podstatě jakékoliv, podle aktuálního pocitu nepohody. Ve druhé polovině semináře budeme převážně meditovat. Dvě meditace nás budou směřovat k poznání darů, které nám rodiče předali. Přijmeme je, ale uchopíme si je po svém, to je naše svaté právo. Nevyžádané dary vrátíme. Osvobodí nás to od očekávání rodičů a z jejich darů získáme mnohem větší užitek. Poslední meditace povede k odpuštění. Pokud jsou témata hluboká, odpuštění není jen tak. I když máme snahu, tak nefunguje. Musíme rozklíčovat lekci, kterou máme pochopit a uvolnit si svůj vlastní blok z nevědomí. Teprve pak přijde odpuštění všem zúčastněným a vyčištění tématu.

Další informace k průběhu semináře si můžete přečíst tady.