Site Overlay

Letní astrologické semináře

Seminář astrologie

Nabídka letních seminářů je pestrá, aby si každý vybral. V našich horoskopech narození budeme zkoumat, jak si stojíme ve svém životě a jak vypadá naše radost. Neboli desátý a pátý dům, dva ze tří nejsilnějších domů v horoskopu. Abychom se vrátili ke svému potenciálu, k tomu, na co jsme se narodili, na chvilku se zastavili a zeptali se sami sebe: žiju to? Neztratila jsem svoje tvoření a radost ze zřetele? A mohli to napravit.

Další semináře se budou věnovat dění v našich životech neboli tranzitům. Opět nad našimi vlastními horoskopy, každý bude mít půl hodinu času jen pro sebe a svůj horoskop. Navážeme na semináře z některého předchozího léta a budeme zkoumat oblasti života, ve kterých se nejvíc změníme, naladíme a osvobodíme. Tentokrát to rozehrajeme v čase a budeme zkoumat: jaká životní období mne přivedla k tomu, abych vnímala svoji vnitřní sílu, napojení na sebe a svoji jedinečnost? Jaké události mi to přineslo?

Zkusmo vypisuji jeden seminář hybridní – astrologický a meditační zároveň. Budeme zkoumat naši ženskou a mužskou energii a to, jak spolupracují. V horoskopech navážeme na loňský rok a připomeneme si postavení našich Venuší a Marsů. V meditacích nahlédneme, jak vypadá naše láska, náš animus (vnitřní, neprojevená mužská energie, předobraz mužů v našich životech) a zda u nás ženská a mužská energie spolupracuje či ne. Bude to objevné!

Zařadila jsem ještě seminář Libuše Šafránková – duchovní bytost převlečená za Popelku pro inspiraci. Nahlížet do horoskopů známých a přitom inspirativních osobností je vždycky užitečné. V horoskopu vidíme, co dostali do vínku, nahlédneme jim pod pokličku. A porovnáváme si to s tím, jak žili, respektive jak jsme je zvenku vnímali. Pro naše vlastní životy to bývá povzbuzující.

Na světě se toho teď děje víc než jindy. Proto jsem zařadila i jeden seminář na mundánní astrologii, ať společně popřemýšlíme, kam se může situace dál vyvíjet a co nás to má naučit. Všechno nás má něco naučit. Nesouhlasit neboli pěkně po česku nadávat, případně se bát, nic nepřináší. Tím se od té situace, tedy od života oddělujeme. Seminář se jmenuje příznačně Svět jako hřiště našeho vývoje.

Seminář astrologie

Jak vypadá moje radost – pátý dům

Radost, hravost, tvořivost. Budeme o nich přemýšlet horem dolem, abychom si na ně vzpomněli a mohli se k nim vrátit. Jako děti jsme všichni hraví. Každý jinak, každý po svém. Protože jsme každý jiný. V průběhu života přijdou starosti a povinnosti. Starosti tlačí a radost mohou vytlačit. Radost si chceme uhlídat sami. Budeme se dívat do svých horoskopů, abychom si ji připomněli. A udělali jí ve svých životech místo.

Když se posloucháme, následujeme své srdce, jdeme cestou radosti. Pak jedeme na vlně tvořivé síly. Záříme. Máme spoustu energie. Astrologicky nám přímou zkušenost s radostí přinášejí různé životní oblasti: v mládí chození, v dospělosti milenecké vztahy, pokud se nedostává radosti v manželství. Děti, které jsou hravé a udržují nás v přítomnosti. Radost se učíme my od nich, to ostatní zase děti od nás. Koníčky nebo podnikání, však taky podnikání někdy z koníčku vzejde. Čiročirá zábava. Party s přáteli. Sport.

Průběh semináře

Vyložíme si páté domy v našich horoskopech. Planety v domě, vládce. Pokud bude prostor, můžeme přikouknout i k postavení Slunce. Každý bude mít půl hodiny individuálního času jen pro sebe a svůj horoskop. Pojmenovat si to nahlas funguje. Poslechnout si postřehy druhých. Sdílená zkušenost ve skupině je inspirativní a obohacující. Teorie bude jen minimálně, o tom seminář není.

Termín a místo

Úterý 19. července 2022 od 9 do 17 hodin na adrese Ke Kalvárii 14, Praha 5 – Stodůlky. Další podrobnosti k místu konání dohledáte tady.

Jak si stojím ve svém životě – desátý dům

Naše postavení ve společnosti. Sociální status. Často bývá určené povoláním, tím, co tvoříme. Ale nejen to. Paní továrníková a samoživitelka sem taky patří. Budeme se na své životy dívat z odstupu: jak si ve svém životě stojíme. Jak nás vidí druzí. Co za námi zůstává.

Někomu jeho místo na světě spadne do klína. Někdo si ho musí zasloužit. Někdo ho pečlivě buduje, jiný vlaje a váží si spíš svobody a nezávislosti. Někdo na něm lpí a někdo ho bez mrknutí oka opustí nebo změní. Každý jsme se narodili na něco jiného. Budeme to chtít poznat a uvidět, abychom mohli být sami sebou. Spokojení, plní života. Abychom nepodléhali svým vnitřním tyranům.

Na začátku svého života přebíráme od autorit kolem sebe, později se sami autoritami, leadery a vzory stáváme. I to můžeme do svých úvah zahrnout.

Průběh semináře

Vyložíme si desáté domy v našich horoskopech. Planety v domě, vládce, aspekty na Medium Coeli. Každý bude mít půl hodiny individuálního času jen pro sebe a svůj horoskop. Pojmenovat si to nahlas funguje. Poslechnout si postřehy druhých. Sdílená zkušenost ve skupině je inspirativní a obohacující. Teorie bude jen minimálně, o tom seminář není.

Termín a místo

Čtvrtek 21. července 2022 od 9 do 17 hodin na adrese Ke Kalvárii 14, Praha 5 – Stodůlky. Další podrobnosti k místu konání dohledáte tady.

Kurz astrologie

Naše lpění & jeho proměny

Proč občas nemůžeme mít co chceme? I když moc chceme? Právě proto, že chceme:-) Silou to nepůjde. Je na nás, abychom to pustili. I když se v nás všechno vzpírá. I když se nás to hluboce dotýká. Přestali chtít. Nepodléhali svodům ega.

Jindy jedeme jako na vlně. Co chceme, to máme. Můžeme jít do situací naplno, s odhodláním, intenzivně. Přináší to obrovskou satisfakci. Učí nás to zacházet s naší vnitřní silou. Nebát se. Postupovat neohroženě kupředu.

V obou případech se učíme zacházet se svojí vnitřní silou, signovanou Plutem. Mrkneme i do radixu, jaká životní oblast nás učí o naší vnitřní síle, v jaké životní oblasti se nejvíc proměníme.

Průběh semináře

Budeme sledovat tranzity pomalých planet na Pluto v poměrně dlouhém horizontu, je reálné, že pokryjeme velký kus našich životů. Ve svých úvahách se dotkneme i radixového postavení Pluta. Každý bude mít půl hodiny individuálního času jen pro sebe a svůj horoskop. Sdílená zkušenost ve skupině je inspirativní a obohacující. Teorie bude jen minimálně.

Termín a místo

Středa 13. července 2022 od 9 do 17 hodin na adrese Ke Kalvárii 14, Praha 5 – Stodůlky. Další podrobnosti k místu konání dohledáte tady.

Naše plynutí & jeho vývoj

Jsou období, kdy se o nás někdo postará, kdy to dobře dopadne, aniž bychom se nějak zásadně přičinili. Někdo na nás bude hodný. Lidský. Soucitný. Je to známka toho, že jsme naladění. Vede nás to k posílení důvěry v naše vnitřní vedení a svět jako takový. Plynout.

Jindy jsme úplně zmatení. Pletou se nám dojmy s pojmy. Situacím kolem sebe nerozumíme. Možná doufáme, že se to vyřeší samo. Sklouzáváme do role oběti. Jako bychom stáli ve vodě. Učí nás to nechat věci vyhnít, nemuset jim rozumět, s důvěrou je nechat plavat, i když se situace nevyvíjí podle našich představ.

V obou případech se učíme o naladění se na sebe, plynutí s důvěrou. Mrkneme i do radixu, jaká životní oblast nás učí vnímat intuici a být na sebe naladění, jaká životní oblast nám dá zažít plynutí.

Průběh semináře

Budeme sledovat tranzity pomalých planet na Neptun v poměrně dlouhém horizontu, je reálné, že pokryjeme velký kus našich životů. Ve svých úvahách se dotkneme i radixového postavení Neptunu. Každý bude mít půl hodiny individuálního času jen pro sebe a svůj horoskop. Sdílená zkušenost ve skupině je inspirativní a obohacující. Teorie bude jen minimálně.

Termín a místo

Úterý 12. července 2022 od 9 do 17 hodin na adrese Ke Kalvárii 14, Praha 5 – Stodůlky. Další podrobnosti k místu konání dohledáte tady.

Naše svoboda & cesta k jedinečnosti

V životě máme období, kdy je přáno náhlým a klidně i radikálním změnám. Hodit staré za hlavu a posunout se kupředu. Bez velkého plánování a přemýšlení. Skočíme do vody a plaveme, průběžně se učíme jak. Dveře se před námi samy otvírají.

Ale také jsou období, kdy máme pocit, že staré už nefunguje, nové hledáme, ale nenacházíme. Jsou to období velkého neklidu, chuti všeho nechat a jít. Ale tak to nejde. Nebo riskujeme, změny podstoupíme, ale ony stejně nepřinesou, co mají. Jen zbourají to staré, co už stejně nefungovalo.

V obou případech se učíme o otevřenosti ke změnám, kterými si stáváme unikátními, jedinečnými osobnostmi. Risknout to? Nerisknout to? Jak kdy. Mrkneme i do radixu, jaká životní oblast nás k tomu vede.

Průběh semináře

Budeme sledovat tranzity pomalých planet na Uran v poměrně dlouhém horizontu, je reálné, že pokryjeme velký kus našich životů. Ve svých úvahách se dotkneme i radixového postavení Uranu. Každý bude mít půl hodiny individuálního času jen pro sebe a svůj horoskop. Sdílená zkušenost ve skupině je inspirativní a obohacující. Teorie bude jen minimálně.

Termín a místo

Středa 10. srpna 2022 od 9 do 17 hodin na adrese Ke Kalvárii 14, Praha 5 – Stodůlky. Další podrobnosti k místu konání dohledáte tady.

Kurz astrologie

Moje ženská & mužská energie

Seminář bude napůl astrologický a napůl meditační. Objevovat budeme svoji ženskou a mužskou energii a to, zda spolupracují nebo nespolupracují. Jak to máme v sobě, tak to pak žijeme, protože vnitřní svět je odrazem vnějšího. Podíváme se a napravíme si to. V mysli. Seminář je koncipovaný pro ženy.

Průběh semináře

V úvodní meditaci se podíváme, jak vypadá naše láska. Meditace nám na lásku dá nahlédnout objektivně, bez příkras, se vším hezkým i těžkým. Pak ji budeme léčit. Aby nás sytila. Abychom měly na rozdávání. Abychom ji mohly sdílet s druhými.

Při sdílení zážitků z meditace budeme mít v ruce své horoskopy a budeme přemýšlet o svých Venuších. Jak korelují s meditací? Co nám to dohromady o nás říká? Navážeme na loňské semináře, kde jsme se Venuši věnovaly podrobně.

V další meditaci se spojíme se svým vnitřním mužem. Neprojevenou mužskou energií, která je naší součástí, a kterou Jung nazýval Animus. Naši skuteční muži jsou jejím odrazem. Čím přesnějším, tím jsme spokojenější. Protože s námi ladí. Spojení s vnitřním mužem nám léčí pocity nedokonalosti, neúplnosti, osamění, které se přirozeně snažíme nasytit ze vztahů. Naše vztahy se tím hodně uvolní.

Při sdílení vezmeme v úvahu naše Marsy, opět, z loňska dopodrobna procvičené. Mars je naše vlastní mužská energie, kterou se my ženy učíme rozvíjet spolu s muži našeho života.

Poslední meditace bude o vzájemném vztahu naší mužské a ženské energie. Podíváme se, jak to máme. Bývá to objevné. Protože uvidíme jak vědomé, tak nevědomé. A pak to narovnáme.

Nad horoskopy při tom budeme přemýšlet o vzájemném vztahu našich Venuší a Marsů a Sluncí a Lun, což jsou hlavní dvojice mužské a ženské energie.

Termín a místo

Středa 3. srpna 2022 od 9 do 17 hodin na adrese Ke Kalvárii 14, Praha 5 – Stodůlky případně v meditačním centru Lotus na Praze 1. Místo včas upřesním. Další podrobnosti k místu konání dohledáte tady.

Kurz astrologie

Libuše Šafránková – duchovní bytost převlečená za Popelku

Na Štědrý den bývá s námi. Popelka. Česká herecká ikona. Za život natočila sto padesát filmů/seriálů. Měla jemný, kultivovaný projev. Přitom byla hluboce věřící. Manželka Josefa Abrháma. Se kterým ovšem svoji víru nemohla sdílet. Naše Libuška:-)  

Průběh semináře

Jednoduše budeme vykládat její horoskop, abychom se na ní naučili významy astrologických prvků a zákonitosti výkladu. Nabytá moudra pak můžeme uplatňovat ve svých horoskopech a ve svých astrologických praxích.

Soustředíme se na vztahovou rovinu já/ty. Protože její horoskop říká, že skloubit obojí pro ni nemohlo být snadné. A s jakou grácií to přitom žila. Bude to poučné pro nás a naše vlastní vztahy.

Krom toho budeme v jejím horoskopu zkoumat různé životní komplikace a jejich řešení. Její horoskop ve spoustě ohledů není snadný. Ale problémy často mají řešení. Mrkneme na to, zase pro poučení. Abychom méně padali do role oběti. A viděli řešení. U sebe:-)

Budeme o ní přemýšlet jako o představitelce generace narozené v padesátých letech. Co o ní ona, jako osoba vypovídá. Děti se rodí kontinuálně, ale občas je některá generace výraznější než jiná. Polovina šedesátých let. Mileniálové. Teď budou covidové děti. Nesou v sobě energii doby, ve které se narodily. Zamyslíme se nad tím.

Budeme hledat, jak to vypadá, když má mít někdo štěstí. Když je mu to dáno. Šířit svoji ušlechtilost, víru, hodnoty. Někde se to v jejím horoskopu taky píše:-)

Termín a místo

Čtvrtek 4. srpna 2022 od 9 do 17 hodin na adrese Ke Kalvárii 14, Praha 5 – Stodůlky. Další podrobnosti k místu konání dohledáte tady.

Kurz astrologie

Svět jako hřiště našeho vývoje

Dění ve světě a v našem státě vytváří podmínky našeho vývoje. Ber nebo neber. Je na nás, jak se k tomu postavíme. Kvalita našeho života se odvíjí mnohem víc od našeho postoje k němu než od reálných podmínek. Psycholožka Edith Eva Egerová o tom pěkně píše, asi ví, co říká, prošla koncentračním táborem.

Budeme tedy zkoumat dění ve světě a u nás doma, abychom byli ve svých životech co nejvíc vědomí. Je to stejné, jako v našich individuálních životech. To, co se mi/nám děje mohu přijímat, učit se z toho a růst na tom. Nebo se vůči tomu mohu vymezovat, odmítat to a žít v odporu. To nás stojí spoustu energie. A stejně se nic nezmění. Je to větší než my.

V příštích třech letech tři nejpomalejší planety na nebi změní znamení. Načneme nové lekce světového vývoje. Zřejmě jako důsledek současného dění. A horoskop našeho státu – to je právě teď docela divočina. Nahlédneme do podobných situací v minulosti, abychom se poučili.

Průběh semináře

Půl dne se budeme věnovat dění na nebi, posunu planet ze znamení do znamení. Co končí. A co začíná. Jak to žít co nejlépe. Druhou polovinu dne se budeme věnovat dění v horoskopu našeho státu. Jak se připravit. Do kdy to bude trvat. Kdy to bude fajn. Co nám to má dát.

Seminář bude probíhat formou společného brainstormingu. Všichni se zapojí. Já budu moderovat diskusi. Společně to vymyslíme.

Termín a místo

Čtvrtek 11. srpna 2022 od 9 do 17 hodin na adrese Ke Kalvárii 14, Praha 5 – Stodůlky. Další podrobnosti k místu konání dohledáte tady.

Seminář astrologie

Pokyny k seminářům

Materiály

Na semináři na Vás budou čekat vytištěné horoskopy. Můžete si s sebou vzít i svůj notebook, ale není podmínkou.

Po semináři ode mne dostanete nahrávky z celého dne, abyste se v klidu doma mohli ke všemu vrátit. A aby si ti, kdo si chtějí užívat výklad, nemuseli dělat poznámky.

Přihlášky a placení

Cena jednoho semináře je 1 900 korun. Spolu se závaznou přihláškou Vás poprosím o zálohu 900 korun. Číslo účtu je 7102481230/5500.

Přihlásit se můžete mailem na adrese eva.prokes@gmail.com nebo telefonicky na čísle 608 968 725. K přihlášení stačí Vaše jméno, e-mailová adresa a číslo na mobilní telefon pro všechny případy. Pokud budeme na semináři vykládat váš horoskop, připojte prosím údaje o vašem narození (datum, čas a místo).

Doplatek mi můžete buď před seminářem poslat na účet nebo zaplatit v hotovosti na místě. Pokud byste se z nějakého důvodu nemohli semináře zúčastnit, oproti záloze vám pošlu nahrávky ze semináře. To je myslím oboustranně fér.

Týden před seminářem Vám ode mne přijdou mailem organizační pokyny jako připomenutí, že se seminář blíží.