Site Overlay
Kurzy meditace Happy-Mind

Celoroční program

Třicet dva meditací. Každá jiná. Přitom dohromady tvoří smysluplný celek. Který zahrnuje základní životní témata, jako rodiče, vztahy, děti, práci, peníze, tělo. Až se setkáme naposledy, budete jiným člověkem. Víc sami sebou. Vědomější. Spokojenější. Narovnanější.

Scházet se budeme jednou týdně, v úterý od 18:00 do 19:45 hodin. Začínáme 5. října 2021. Setkání se konají v buddhistickém centru Lotus, v samém centru Prahy. Oficiální adresa je Dlouhá 2, ve skutečnosti jde o dům na rohu Staroměstského náměstí. Cena za 32 setkání je 8 000 korun, pokud by někdo chtěl platit nadvakrát, cena za pololetí je 4 400 korun.

Přihlásit se můžete mailem na adrese eva.prokes@gmail.com nebo telefonem na čísle 608 968 725. Další podrobnosti k organizaci seminářů najdete tady.

Jaké meditace Vás čekají

1. Rodiče – jaký největší dar nám přinesli 5/10. Rodiče mají na naši osobnost a životní spokojenost zásadní vliv, proto je třeba začít u nich. Nejprve poznáme jejich dar, abychom ho mohli dál rozvíjet a stavět na něm. Je to dárek, tak ať ho nepromarníme:-) S rodiči nás to v reálném životě spojí k oboustranné spokojenosti.

2. Rodiče – čím nás svazují 12/10. Jaký svůj strach na nás rodiče přenesli. Často souvisí s jejich vlastním dětstvím a jejich rodiči. Seznámíme se s ním, abychom věděli, co nás omezuje. Pak ho odevzdáme. V důsledku to vede k růstu radosti a posléze i životní síly. Někdy je to téma, které se rodinou táhne po generace. Budeme těmi, kteří se budou snažit řetězec přerušit.

3. Chrám světla 19/10. Moje oblíbená meditace, s ní jsem udělala největší kus práce. Univerzální a jednoduchá, slouží k pravidelnému, ideálně každodennímu čištění nevědomí. Stačí jen vnímat své pocity a skrze to, co se nám nelíbí, nejprve objevit postoj vytěsněný do nevědomí a pak ho ve druhém kroku rozpustit. Rozpustit rovnou nejde, protože smyslem je poznání:-)

4. Odpuštění, vyčištění celého tématu 26/10. Ideální pro rozsáhlejší situace a životní kapitoly. Poznáme, co jsme se měli naučit, jaká byla naše lekce. Pak odpustíme všem, včetně sebe. A celou situaci necháme zmizet v nenávratnu.

5. Osvobození od přenesených ambicí rodičů 2/11. na naši životní seberealizaci. Abychom v životě mohli dělat to, na co jsme se narodili. To, co nám přinese nejvíc radosti, peněz a bude nás nabíjet energií. Vzájemně si s rodiči dáme důvěru.

6. Uvolnění tvůrčí energie 9/11. Získáme přístup k nápadům, které vycházejí z našeho nitra, z intuice, namísto našeho ega. Které jsou tudíž ty nejlepší pro nás i pro všechny kolem. Proto do nich můžeme s důvěrou vložit velké úsilí s vědomím, že ani není marné, ani nenarazíme.

7. Jak dosáhnout vysněného cíle 16/11. Meditace se jmenuje akční kroky ke splnění snu:-) Budeme pracovat s poradci – našimi různými já. K řešení využijeme různé části naší osobnosti (akceschopnost, kreativitu, moudrost…) a přitom si mezi nimi vyjasníme vnitřní konflikty (například mezi moudrostí a akceschopností) tak, že je necháme diskutovat.

8. Přesměrování vůle 23/11. Nevědomě v životě často používáme vůli k plnění představ druhých, které jsme přijali za své. Pak jsme vzorní, šikovní, často i úspěšní. Ale také šťastní a spokojení? Dovolíme si používat vůli k následování svého nitra. Což je někdy těžší než plnit úkoly:-) Přenastavíme si to uvnitř.

9. Čeho se bojíme ve vztazích 30/11? Kdy nám selhává sebevědomí a necháváme druhé, aby překračovali naše hranice? Nebo kdy si k sobě druhé preventivně ani nepustíme? Budeme pátrat po tématech našich strachů ve vztazích a pak je s uvědoměním opustíme.

10. Jak je to s našimi osobními hranicemi 7/12? Hlídáme si je nebo naopak dobrovolně vyklízíme prostor druhým? Máme polovinu hřiště opravdu v polovině? Poznáme, pochopíme a hranice si vyrovnáme. Hodí se univerzálně pro všechny typy vztahů, nejen partnerské.

11. Uvolnění zablokovaných témat ve vztazích 14/12. Spolykaná, potlačená, nevykomunikovaná témata. Která nás škrtí a svazují. Která dlouhodobě vytvářejí napětí ve vztahu. Budeme pracovat s odevzdáním, přijetím a důvěrou.

12. Odpuštění ve vztazích s cílem urovnání 4/1Toto odpuštění je mezi dvěma lidmi na rozdíl od odpuštění ve třetí lekci. Budeme pracovat se srdcem. Láska má moc vyléčit i hluboké rány. Odpuštění univerzálně použitelné v partnerských vztazích, k rodičům, k dětem, kolegům, nadřízeným, kamarádům…

13. Spojení se zemí 11/1Ukotvíme se ve hmotě, která nás nese, živí a je nám oporou. Odevzdáme jí všechny naše hmotné starosti, které nás tíží. Výsledkem by měla být lehkost. Spolu s další meditací se ukotvíme v polaritách.

14. Odevzdání se vesmíru 18/1Odevzdáme se plynutí. Je to opak kontroly, kterou tak důvěrně známe. Tak, že dáme důvěru svému vnitřnímu vedení, vesmíru, jeho zákonitostem. Výsledkem je hojnost, hladký průběh věcí.

15. Vyrovnání energie peněz 25/1Peníze souvisí s radostí. Ano, je to tak:-) Hlídají, abychom se věnovali tomu, na co jsme se narodili a co nám přináší největší radost. No a pak si za ně samozřejmě můžeme pořídit vše, co nás těší. Uvolníme si jejich přitékání a odtékání.

16. Náš největší talent a dar vesmíru 1/2Směřuje k poznání toho, kdo jsme. V práci to vede ke zlepšení financí, ve vztazích ke spokojenosti. Ve všech případech to narovnává sebevědomí. Koncentruje naši pozornost na to, co nám jde, namísto toho, co nám nejde:-)

17. Spojení s naším vnitřním mužem či ženou 15/2Náš vnitřní muž (v případě žen) či vnitřní žena žena (v případě mužů) je to, co u svých partnerů stále hledáme, když toužíme po dokonalosti. Naše vlastní, neprojevená polovinu osobnosti. Naši skuteční partneři jsou pak jejím odrazem. Seznámíme, ať víme, co u svých partnerů stále hledáme a můžeme s tím dál pracovat.

18. Mužská a ženská role 22/2Výjimečně nebudeme meditovat, ale pracovat s tužkou a papírem. I tak je to objevné:-) Na základě principu zrcadlení budeme objevovat vlastnosti své a svého vnitřního muže či ženy. Pak si je roztřídíme na to, co je moje a co je tvoje. Abychom nevypadávali z role. Protože když někdo dokáže být dva v jednom, žena i muž zároveň, tak přeci žádného partnera nepotřebuje:-)

19. Jaké pocity nám chybí v partnerství 1/3Láska, úcta, opora, ocenění, svoboda? Poskytne nám je náš vnitřní muž či žena. A protože náš život je odrazem našeho vnitřního nastavení, určitě se najde skutečný muž či žena, která nás bude milovat, ctít, bude nám oporou…

20. Jakou konkrétní pomoc postrádáme od partnera 8/3Stojí před Vámi úkol, který je nad Vaše síly? Který přísluší Vašemu partnerovi či partnerce, ale ten/ta není ochoten ho pro Vás udělat? Nebo byste ho zvládli vykonat, ale nechcete, abyste nesklouzli do prohozených rolí? Opět požádáme vnitřního muže či ženu.

21. Náš největší rodičovský strach 15/3My rodiče, v dobrém úmyslu, ale vedeni strachem a naší životní zkušeností, na své děti často přeneseme nějaké své vlastní obavy. Rozpustíme je. Uleví se nejen jim, ale i nám. A možná i dalším generacím. Protože jde většinou o téma, které se nevědomě přenáší z generace na generaci.

22. Dáme lásku svým dětem 29/3To nejdůležitější, co dáváme svým dětem, je láska srdce. Důležitější než školní vědomosti, teplé večeře, značkové mikiny a cesty k moři. Víme to, jen se s tím společně naučíme ještě lépe pracovat. Rozsvítit a spojit naše srdce. Protože děti, zejména malé, za našimi slovy cítí, jak to opravdu je.

23. Dáme důvěru svým dětem 5/4. Dát dítěti důvěru znamená osvobodit sami sebe od strachu a spolehnout na vnitřní vedení dítěte, jeho intuici. Dítě má od začátku všechno v sobě, jako semeno stromu. Když zasadíme dub, nevyroste bříza ani smrk, ale dub. A my na tom nic nezměníme:-) Nicméně svému dubu můžeme být dobrým průvodcem:-) Neuvěřitelně posiluje zdravé sebevědomí dětí.

24. Jak nepodléhat dětem 12/4To nejlepší, co můžeme udělat pro sebe i všechny kolem, je dávat sebe na první místo. Vedeni srdcem, tedy nesobecky. Někdy nevědomě upřednostňujeme své děti (nebo partnery, případně své rodiče). Jejich radost je nám dražší než naše vlastní. To ale vztahy pokřivuje. Najdeme vnitřní příčinu a uvolníme ji.

25. Narovnání emocionality směrem ke spokojenosti 19/4Pokud jako malí něco postrádáme, ještě v době, kam naše paměť nedosáhne, celoživotně se toho nemůžeme nasytit. Může to být přijetí, láska, pozornost, nedomazlenost, bezpečí… Deficit pak celoživotně ovlivňuje naše chování, vztahy, spokojenost. Sami si to dáme plnými hrstmi. Abychom došli spokojenosti.

26. Otevření srdce lásce sobě samému (sebelásce) 26/4Láska umí zázraky, to všichni víme. Pokud nemáme dost té svojí, závisíme na svých partnerech, dětech, penězích, jídle… Otevřeme si srdce, aby láska proudila. Proudem lásky pak můžeme čistit jakoukoliv další životní oblast. Tak mocná a zásadní energie to je.

27. Odstranění bloků k opačnému pohlaví 3/5Pokud nemáme srovnanou mužsko-ženskou polaritu, vztahy nám mohou jen těžko fungovat. Energií lásky našeho srdce pročistíme všechny negativní postoje k opačnému pohlaví, narovnáme si naše mužské či ženské sebevědomí. Pak se neučíme cítit důvěru a odevzdat se druhému. Výsledkem je zlepšení sexuálního života.

28. Rozetnutí pout v závislostních vztazích 10/5Někdy uvízneme v neperspektivních vztazích, kdy duše ví, že jsou přežité, ale rozum nás nechce pustit dál. Bojíme se odejít. Nebo stále doufáme v lásku, kde žádná není. Nebo… Naučíme se z takových vztahů osvobodit s veškerým poznáním, které nám mají přinést. Protože poznání je smyslem všech našich lekcí.

29. Přijmeme své tělo 17/5Takové, jaké je. Jinak jsme sami vůči sobě v odporu. To je velký vnitřní konflikt a plýtvání energií. Teprve, když se akceptujeme, můžeme se sebou začít něco dělat. Nemít se rádi je hrozná škoda. Je to nevděk vůči daru života. Přitom tak spousta lidí nevědomě žije.

30. Tělo je odrazem duše 24/5Vždycky mi přijde vtipné, když si lidé přejí hlavně zdraví. Vždyť ho mají ve svých rukách:-) Na své tělo se nemůžeme zlobit, ono jen poctivě zobrazuje, v jaké stavu to máme uvnitř. Tam, kam si nevidíme. Mnohem výhodnější je brát to jako informaci a něco s tím udělat. V hlavě.

31. Poselství nemocí a slabých orgánů 31/5Pokud je tok nějaké energie v těle dlouhodobě slabý nebo blokovaný, projeví se to nejprve slabostí a s přibývajícími lety nemocí nějakého orgánu. Je to zpráva pro nás. Takže informaci zachytíme a zařídíme se podle ní.

32. Harmonizace čaker 7/6. Naučíme se zharmonizovat celý systém čaker, abychom se uměli v jakékoliv části dne dostat do rovnováhy. Čím častěji to budeme opakovat, tím vyrovnanější budeme. A když nás náhodou nějaká situace vykolejí, budeme si s ní vědět rady.

Happy-Mind

Témata, tak, jak je popisuji, jsou Vám určitě vesměs známá. Protože doba je naštěstí pokročilá a všichni tak nějak víme, jak je to správně, ať už z knih nebo od našich blízkých. Ovšem jedna věc je vědět, druhá věc je prožít a zpracovat:-)

Jsem praktik, miluji praktická cvičení, která mají hmatatelné výsledky. V duchovním světě se to může zdát nezvyklé. Ale svět ducha a hmoty jsou rovnocenné polarity, jedna není důležitější než druhá. Smyslem je přeci vtělit ducha do hmoty, jinými slovy realizovat nápady. Teprve pak žijeme dokonale vyvážený život.

O tom, jak meditační setkání probíhají, si můžete přečíst tady.