Site Overlay
Meditace. Kurzy. Konzultace. Pobyty. Happy-Mind

Cyklus pro začátečníky od 7/10

Osm sobot. Osm témat, která na sebe volně navazují. Kdo je absolvuje všechna, udělá si generální úklid v životě, pěkně téma za tématem. Pokaždé si povíme teorii, zameditujeme a budeme sdílet zážitky z meditací. Postupně si vytvoříme jiný pohled na svět, ve kterém jsme tvůrci nikoli oběti, každou meditací se staneme víc sami sebou a sdílením ve skupině získáme bezpečné podpůrné prostředí.

Cyklus pro začátečníky se zaměřuje na ta nejzákladnější témata, která v životě řešíme. Rodiče, bez nich to nejde. Práce nás učí seberealizaci. Peníze odhalují naše talenty. Na vztahy budeme potřebovat tři dny: nastavíme si mezilidské hranice, sladíme naši ženskou a mužskou energii a otevřeme se sebelásceDěti jsou rodiče naruby. A tělo zrcadlo naší duše.

Scházet se budeme jednou za měsíc v sobotu od devíti do pěti hodin podle uvedeného programu. V buddhistickém centru Lotus, v samém centru Prahy. Oficiální adresa je Dlouhá 2, ve skutečnosti jde o dům na rohu Staroměstského náměstí. Cena za jednu sobotu je 2 200 korun v roce 2023, další rok o sto korun více. Číslo účtu pro platby je 7102481230/5500.

Přihlásit se můžete mailem na adrese eva.prokes@gmail.com nebo telefonem na čísle 608 968 725. K přihlášení mi stačí vaše jméno, kurz, o který máte zájem (ideálně celý cyklus), mailová adresa a číslo mobilního telefonu pro všechny případy. Spolu s přihláškou si řeknu o zálohu 1 100 korun jako definitivní potvrzení vaší účasti.

Velmi, velmi preferuji pojmout meditování jako cyklus. Z vašeho pohledu má systematická práce mnohem větší výsledky. Z mého pohledu budu pracovat se skupinou, která se sdílením dostane do velké hloubky a pospolitosti. Témata jsou navzájem provázaná. Peníze navazují na práci. Vztahy a děti na rodiče. A nejen to.

Meditace. Kurzy. Konzultace. Pobyty. Rodiče.

Rodiče – co nám dali a co nám vzali 7/10

Vztah k rodičům je základem naší dospělé emocionální pohody. Proto je třeba začít u nich. I kvůli vlastním dětem. I kvůli spokojenému partnerství. Takže seminář nebude jen o rodičích. Bude hlavně a především o nás, našem spokojeném životě.

Rodiče, jako jedna z autorit, přímo ovlivňují míru radosti v našem životě. Jejich požadavky, které jsme dávno vytěsnili, nás odklánějí z naší ideální životní cesty. Pak se v životě hodně snažíme, vedeni svou vůlí. Nebo taky můžeme žít radost. Pak žijeme svoje energie a talenty, svoje poslání. Vede nás srdce. To nám dává elán. Když se od vytěsněných rodičovských strachů osvobodíme. Je to krok na cestě žít sebe.

Rodiče není třeba vinit. Kdo se sám stane rodičem, tak ví. Rodiče nás vychovávají podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Ale také nevědomí. Pro nás je důležité jejich dary poznat a pak s nimi naložit po svém. Některé můžeme přijmout – svým vlastním způsobem, jiné můžeme odmítnout. Teď už jsme dospělí, žijeme svůj vlastní život, je to jen na nás.

Program meditací:

1. Spojíme se s rodičovskou láskou. Je to neuvěřitelný a často podceňovaný zdroj. Otevřeme se mu. Kdyby naši rodiče v sobě neměli žádné strachy, je to zdroj absolutní, všeobjímající lásky. Ale rodiče jsou jen lidé, že:-) I tak to má smysl. Hezky to narovnává vztahy v rodině, jako vedlejší efekt.

2. Uvidíme, jaký strach na nás rodiče nevědomky přenesli. Oni neví, často ani my nevíme, přitom nám to v životě velmi, velmi svazuje ruce. Strach se často táhne celými generacemi. Strach uvolníme z našeho nevědomí, z našeho života. Hodně se přitom nadechnete.

3. Naučíme se jednoduchou a univerzální meditaci, jak číst situace, které nás hodí do emocí. Každá taková situace pro nás má své sdělení. Když ho uvidíme, příště nás situace nerozhodí. Nebo vůbec nenastane. Co nám tímto způsobem sdělují naši rodiče?

4. Odpuštění. Odpuštění léčí staré rány. A že jich v rodinách je. Protože vztahy v rodinách jsou naše nejtěsnější a nejdlouhodobější. Všechno staré, nevyřešené, pod koberec zametené v nich zůstává. A možná při příštím konfliktu vyeskaluje. Uvolníme to, poléčíme, odpustíme druhým i sobě.

Veškeré podrobnosti ke kurzu najdete tady.

Meditace. Kurzy. Konzultace. Pobyty. Práce.

Práce – výkon a spokojenost není totéž 11/11

V práci trávíme třetinu dne. Druhou třetinu spíme a poslední třetina dne nám zbývá na vše ostatní. Proto by bylo škoda v práci nedělat to, co nás baví a naplňuje, co nám přináší radost. Protože radost je nejvyšším smyslem našeho života.

Kurz nebude jen o práci. Bude o naší tvořivosti. O tom, jak a kam v každé minutě svého života investujeme svoji energii. Pokud jsme se sebou v souladu, radujeme se z procesu tvorby, ne z konečných výsledků. Pak máme radost každou minutu svého života. To je to štěstí, které hledáme:-) Naproti tomu radost z výsledků trvá krátce… a hned hledá další cíl.

Taková dovednost se nám bude hodit v jakékoliv životní oblasti. Třeba k tomu, abychom se přestěhovali. K tomu, abychom si našli čas, věnovat se svým koníčkům. Nebo k tomu, abychom dosáhli klidu (téma moderních lidí západního světa:-). Uplatnění tvořivé energie je mnohostranné.

Program meditací:

1. Rodiče nás kromě svých strachů svazují i svými přenesenými ambicemi. Touhou, aby syn byl třetí generací lékařů v rodině. Přáním, aby na dceru mohli být hrdí. To nám pak nevědomě brání žít sebe, své talenty a poslání. Ty, které nás naplňují. Ambice uvidíme a odevzdáme.

2. Uvolníme tvůrčí energii. Otočíme pozornost dovnitř. Tam získáme přístup k nápadům, které vycházejí z našeho srdce, namísto našeho ega. Které jsou tudíž ty nejlepší pro nás i pro všechny kolem. Proto do nich můžeme s důvěrou vložit velké úsilí s vědomím, že ani není marné, ani nenarazíme.

3. Další meditace se jmenuje Akční kroky ke splnění snu. To myslím mluví za vše:-) Budeme pracovat s různými částmi našeho já, s kreativitou, akceschopností, moudrostí… A budeme se jich ptát na radu. Získáme tím konkrétní odpovědi. Necháme je mezi sebou diskutovat, abychom uviděli své vnitřní konflikty a nemuseli je pak žít.

4. Vůli v životě často používáme nevědomě k plnění představ druhých, které jsme přijali za své. Pak jsme vzorní, šikovní, často i úspěšní. Ale také šťastní a spokojení? Dovolíme si používat vůli k následování svého srdce. Což je někdy těžší než plnit úkoly:-) Přenastavíme si to uvnitř.

Veškeré podrobnosti ke kurzu najdete tady.

Meditace. Kurzy. Konzultace. Pobyty. Hranice ve vztazích.

Naše hranice – já a ti druzí 9/12

Téma mezilidských hranic mimořádně souvisí s naším sebevědomím. Kdo má zdravé sebevědomí, má zdravé hranice. Kdo si není příliš jist, pouští si druhé příliš k tělu a dělá věci, které nechce. Kdo má potřebu kontrolovat prostor, nedává prostor druhým a ti na to reagují. Narovnáme si hranice ve vztazích a přitom uděláme něco pro sebe, své sebevědomí.

Sami na sebe nevidíme. Tedy alespoň ne objektivně. Proto máme vztahy:-) Skrze druhé poznáváme sami sebe na základě principu zrcadlení. To jsem já, to nejsem já. To se mnou ladí a to se mnou neladí. Tím se vymaníme z nekonečného posuzování a hodnocení. Druhým dovolíme, aby byli sami sebou. A automaticky to dovolíme i sobě.

Pokud si pravý smysl vztahů neuvědomujeme, snadno sklouzáváme do sporů různého druhu. Spory nejsou nic jiného, než skrytý boj o moc, tedy o energii. Energie, to je fyzika, akce a reakce. Takže, když chceme dosáhnout svého a na druhého zatlačíme: Potěší nás, když se přizpůsobí? Budeme si ho dlouhodobě vážit? Pokud má druhý dobré sebevědomí, nebude mít tlaky zapotřebí a může chtít odejít. Nebo je na tom stejně, jako my a pak je vztah plný vzájemné tenze. Chceme to?

Program meditací:

1. Čeho se bojíme ve vztazích? Kdy nám selhává sebevědomí a necháváme druhé, aby překračovali naše hranice? Nebo kdy si k sobě druhé preventivně ani nepustíme? Budeme pátrat po tématech našich strachů ve vztazích a pak je s uvědoměním opustíme.

2. Jak je to s našimi osobními hranicemi? Hlídáme si je nebo naopak dobrovolně vyklízíme prostor druhým? Máme polovinu hřiště opravdu v polovině? Poznáme, pochopíme a hranice si vyrovnáme. Hodí se univerzálně pro všechny typy vztahů, nejen partnerské.

3. Uvolníme zablokovaná témata ve vztazích. Spolykaná, potlačená, nevykomunikovaná témata. Která nás škrtí a svazují. Která dlouhodobě vytvářejí napětí ve vztahu. Která při příští hádce nechtíc vytáhneme, i když se stala před mnoha lety. Protože jsou nezpracovaná. Budeme pracovat s odevzdáním, přijetím a důvěrou.

4. Odpustíme si. Budeme pracovat se srdcem. Láska je nesmírně léčivá. Umí uzdravit hluboké rány, odpustit staré křivdy a ublížení. Abychom to staré, bolavé nechali v minulosti a žili tady a teď. Odpuštění je univerzálně použitelné v partnerských vztazích, k rodičům, k dětem, kolegům, nadřízeným, kamarádům…

Veškeré podrobnosti ke kurzu najdete tady.

Meditace. Kurzy. Konzultace. Pobyty. Peníze.

Peníze – jak moc si sebe vážíme 6/1

Esoterika na peníze někdy hledí dosti spatra. Přitom je to energie jako každá jiná. Vyvažuje. Když něco nabízíme, pak také dostáváme zpátky, abychom nezůstali vychýlení do nerovnováhy.

Otevřeme se darům dvou hlavních sfér našeho světa – hmotné a duchovní. Svět hmoty je svět zdrojů, jistot, podpory… Peníze jsou jeho součástí. Svět ducha přináší nápady a vize. Vede nás. Například k hojnosti, penězům. Nemusíme se úporně snažit, to je ego, stačí se otevřít přijímání. Což je mnohdy složitější.

Cílem našeho duchovědného snažení bude mít peníze rádi. Jen trochu jinak, než jsme zvyklí. Milovat peníze jako jako úžasné zrcadlo našich postojů a jako nástroj osobního růstu. Nástroj, který nás narovnává a hlídá, abychom nepodléhali svodům ega.

Program meditací:

1. Spojíme se se zemí. Ukotvíme se ve hmotě, která nás nese, živí a je nám oporou. Odevzdáme jí všechny naše hmotné starosti, které nás tíží. Tím se otvíráme darům hmotné sféry. Výsledkem by měla být lehkost.

2. Odevzdáme se vesmíru. Odevzdáme se plynutí. Je to opak kontroly, kterou tak důvěrně známe. Tak, že dáme důvěru svému vnitřnímu vedení, vesmíru, jeho zákonitostem. Výsledkem je hojnost, hladký průběh věcí. A peníze jsou součástí hojnosti.

3. Vyrovnáme energii peněz. Peníze souvisí s radostí. Ano, je to tak:-) Hlídají, abychom se věnovali tomu, na co jsme se narodili a co nám přináší největší radost. No a pak si za ně samozřejmě můžeme pořídit vše, co nás těší. Uvolníme si jejich přitékání a odtékání.

4. Objevíme náš největší talent a dar vesmíru. Meditace směřuje k poznání toho, kdo jsme. V práci to vede ke zlepšení financí, ve vztazích ke spokojenosti. Ve všech případech to narovnává sebevědomí. Koncentruje naši pozornost na to, co nám jde, namísto toho, co nám nejde:-)

Veškeré podrobnosti ke kurzu najdete tady.

Meditace. Kurzy. Konzultace. Pobyty. Vztahy ženy a muži.

Muži a ženy – polarity nebo jednota? 3/2

Ženy a muži. Polarity. Opačné, doplňující se energie. Jako magnety. Můžeme se odpuzovat, přetlačovat nebo jiskřit. Každého volba, nevědomá či vědomá. Naučíme se spolupracovat.

Na kurzu budeme hledat úplnost, celistvost. Tu, kterou v běžném životě hledáme u svých životních partnerů, více či méně úspěšně. My ženy se budeme v meditacích spojovat se svým vnitřním mužem, předobrazem skutečných mužů, které v životě potkáváme (obdoba Jungova termínu animus), muži se budou naopak spojovat se svojí vnitřní ženskou energií, vnitřní ženou, analogií Jungovy animy. Protože tu celistvost, kterou hledáme veku, máme uvnitř sebe. Vnější svět nám ji odzrcadlí.

Když jsme ve spojení se svým vnitřním dvojčetem, se svým dokonalým doplňkem, můžeme my ženy zůstat ženami a přitom mít od mužů vše, co potřebujeme – ať je to opora, něha nebo zhotovená polička. O domech a finanční podpoře to platí taky, jen to chce víc času. Muži zůstanou muži a od své vnitřní ženy ženy mohou získat třeba inspiraci, lásku, sebepotvrzení, přijetí. Taky děti, to je výsostně ženská záležitost. Ani jeden nepotřebujeme padat do prohozených rolí a přitom máme vše, co potřebujeme. No, není to nádhera?

Program meditací:

1. Spojíme se s naším vnitřním mužem či ženou. Náš vnitřní muž (v případě žen) či vnitřní žena žena (v případě mužů) je to, co u svých partnerů stále hledáme, když toužíme po dokonalosti. Naše vlastní, neprojevená polovinu osobnosti. Naši skuteční partneři jsou pak jejím odrazem. Seznámíme se, ať víme, co u svých partnerů stále hledáme a můžeme s tím dál pracovat.

2. Mužská a ženská role. Výjimečně nebudeme meditovat, ale pracovat s tužkou a papírem. I tak je to objevné:-) Na základě principu zrcadlení budeme objevovat vlastnosti své a svého vnitřního muže či ženy. Pak si je roztřídíme na to, co je moje a co je tvoje. Abychom nevypadávali z role. Protože když někdo dokáže být dva v jednom, žena i muž zároveň, tak přeci žádného partnera nepotřebuje:-)

3. Jaké pocity nám chybí v partnerství? Láska, něha, úcta, opora, ocenění, svoboda? Poskytne nám je náš vnitřní muž či žena. A protože náš život je odrazem našeho vnitřního nastavení, určitě se najde skutečný muž či žena, která nás bude milovat, hýčkat, ctít, bude nám oporou…

4. Jakou konkrétní pomoc postrádáme od partnera? Stojí před Vámi úkol, který je nad Vaše síly? Který přísluší Vašemu partnerovi či partnerce, ale ten/ta není ochoten ho pro Vás udělat? Nebo byste ho zvládli vykonat, ale nechcete, abyste nesklouzli do prohozených rolí? Opět požádáme vnitřního muže či ženu.

Veškeré podrobnosti ke kurzu najdete tady.

Meditace. Kurzy. Konzultace. Pobyty. Děti.

Děti – naše radosti a starosti 2/3

Děti. Naše sluníčka. Tak proč je s nimi tolik starostí? Protože těsné soužití s odlišnou osobností nás upozorní na spoustu našich vlastních nevyřešených témat. To se to děje jedině v rodinách, tam spolu trávíme dvacet a víc let, velmi těsně. S rodiči. S partnery. S dětmi.

Většinou víme, že to nejvíc, co můžeme svým dětem dát, je být jim dobrým příkladem. Ale v čem? V tom, že nejíme bonbóny a slušně pozdravíme? Přeci v tom, že se budeme řídit svým srdcem a budeme žít radost. Pak taky přestaneme očekávat, že nám děti budou dělat radost. To vede k závislosti. Svojí radosti máme dost. Ať si děti žijí svůj život a s námi ho po libosti sdílí.

Děti jsou vlastně seminář na rodiče naruby. To mne baví. Mimoděk pochopíme hodně o svém vlastním vztahu k rodičům.

Program meditací:

1. Osvobodíme děti od našich představ. To, co je dobré pro nás, rodiče, nemusí být to nejlepší pro naše děti. Přesto to po nich nevědomky vyžadujeme. Nás to stojí spoustu úsilí a přináší nám to nespokojenost, děti to svazuje. Uvidíme & uvolníme. Uleví se nejen dětem, ale i nám.

2. Dáme lásku svým dětem. To nejdůležitější, co dáváme svým dětem, je láska srdce. Důležitější než školní vědomosti, teplé večeře, značkové mikiny a cesty k moři. Všichni to víme, jen se s tím naučíme lépe pracovat. Rozsvítit a spojit naše srdce. Protože děti, zejména malé, za našimi slovy cítí, jak to je opravdu, ve skutečnosti. Nicméně, meditace skvěle funguje i na ty dospělé a samostatné. Takovou sílu má láska.

3. Dáme důvěru svým dětem. Dát dítěti důvěru znamená osvobodit sami sebe od strachu, co z něj vyroste a jak ho ochráníme a spolehnout na vnitřní vedení dítěte, jeho intuici. Dítě má od začátku všechno v sobě, jako semeno stromu. Když zasadíme dub, nevyroste bříza ani smrk, ale dub. A my na tom nic nezměníme. Nicméně svému dubu můžeme být dobrým průvodcem.

4. Zbavíme se svého vlastního bloku k dětem. Rodičovská role často otvírá spoustu našich vlastních témat z mládí. A pak se někdy chováme, jak ani sami nechceme. Třeba jako naše vlastní matka. Zbavíme se nevědomých pohnutek, které nás k tomu vedou.

Veškeré podrobnosti ke kurzu najdete tady.

Meditace. Kurzy. Konzultace. Pobyty. Láska a sex.

Láska, sex a závislostní vztahy 6/4

Za mne je ideální vztah ten, ve kterém se potkají dva sebevědomí lidé, kteří chtějí být spolu. Oba jsou sami sebou, přitom ve vztahu. Spojují tak protiklady, opačné energie, kterými jsou individualita a partnerská orientace. Takový vztah je dobrovolným a svobodným spojením dvou samostatných lidí, kteří mají motivaci být spolu. Hezká teorie, že?:-)

Základem takového vztahu je, že jsme sami se sebou spokojení, máme se dostatečně rádi a svoji lásku chceme sdílet s druhým. Jinak padáme do závislostních vztahů, které sice umí vydržet dlouho, ale často v nich nebývá mnoho radosti. Proto poléčíme své vnitřní dítě a otevřeme své srdce dovnitř, ke svému vlastnímu zdroji lásky. Uvnitř sebe máme lásky mnohem víc, než nám může nabídnout jakýkoliv vztah.

Krom lásky si budeme povídat o sexu. Podmínkou spokojeného sexu je z duchovního pohledu láska a důvěra k partnerovi. Odevzdání se. To není úplně lehké ve světě, kde vládne kontrola a sebekontrola. Nicméně k tomu máme dobrou motivaci.

Program meditací:

1. Budeme léčit své vnitřní dítě. Pokud jako malí něco postrádáme, ještě v době, kam naše paměť nedosáhne, celoživotně se toho nemůžeme nasytit. Může to být přijetí, láska, pozornost, nedomazlenost, bezpečí… Deficit pak celoživotně ovlivňuje naše chování, vztahy, spokojenost. Sami si to dáme plnými hrstmi. Abychom došli spokojenosti.

2. Otevřeme srdce sebelásce. Láska umí zázraky, to všichni víme. Pokud nemáme dost té svojí, závisíme na svých partnerech, dětech, penězích, jídle… Otevřeme si srdce, aby láska proudila. Proudem lásky pak můžeme čistit jakoukoliv další životní oblast. Tak mocná a zásadní energie to je.

3. Odstraníme bloky k opačnému pohlaví. Pokud nemáme srovnanou mužsko-ženskou polaritu, vztahy nám mohou jen těžko fungovat. Energií lásky našeho srdce pročistíme všechny negativní postoje k opačnému pohlaví, narovnáme si naše mužské či ženské sebevědomí. Pak se neučíme cítit důvěru a odevzdat se druhému. Výsledkem je zlepšení sexuálního života.

4. Rozetneme pouto ve vztahu. Někdy uvízneme v neperspektivních vztazích, kdy duše ví, že jsou přežité, ale rozum nás nechce pustit dál. Bojíme se odejít. Nebo stále doufáme v lásku, kde žádná není. Nebo… Naučíme se z takových vztahů osvobodit s veškerým poznáním, které nám mají přinést. Protože poznání je smyslem všech našich lekcí.

Veškeré podrobnosti ke kurzu najdete tady.

Meditace. Kurzy. Konzultace. Pobyty. Tělo.

Tělo – zrcadlo naší duše 27/4

Sérii duchovních kurzů uzavřeme obloukem zpátky ve hmotě – u svého těla, které je příbytkem naší duše. Povíme si o vrstvách naší existence – fyzickém těle, mentálním těle a duši – co která umí a k čemu nám slouží. Pak je v meditaci pročistíme.

Kondici svého těla máme v rukách víc, než si myslíme. Když nám nějaká část těla neslouží tak, jak bychom chtěli, když přijde nemoc nebo úraz, můžeme se na své tělo zlobit, že nefunguje, jak má. Nebo se ho můžeme zeptat, co nám nemocí či úrazem sděluje? Často je to něco, co náš organismus signalizoval už dřív emocemi, ale my jsme mu dostatečně nenaslouchali. Nemoce následují emoce.

Je spousta věcí, o kterých víme a které pro své tělo děláme: zdravě jíme, cvičíme, spíme… A pak jsou věci, které si buď neuvědomujeme nebo je nad naše síly je změnit. Stresujeme se. Málo odpočíváme. Nedaří se nám zhubnout. Tím si sami pod sebou podřezáváme větev své existence. Ale jinak to neumíme. nahlédneme do nevědomí a uvolníme bloky z mysli.

Program meditací:

1. Nejprve budeme meditovat na přijetí našeho těla. Abychom ho měli rádi takové, jaké je. Jinak jsme v odporu sami k sobě, ke svému hmotnému tvaru. To je velký paradox, že? Bez těla není života. Zní to jasně a logicky, ale ruku na srdce, jak se svým tělem zacházíme?

2. Zeptáme se sami sebe, kterou část svého těla máme a nemáme rádi? Tělo nám krásně zrcadlí, jak přijímáme či nepřijímáme nějakou část své osobnosti. Bývá to objevné. Napravíme.

3. Dotkneme se psychosomatiky a naučíme se číst poselství slabých a nemocných orgánů. Jaká psychická záležitost se skrývá za somatickým projevem Když už se nemoc otiskne do těla, znamená to, že vnitřní blok je dlouhodobý. Jednou meditací to nejspíš nevyřešíme, ale uvedeme v chod změny.

4. Naučíme se zharmonizovat celý systém čaker, tedy základní energetický systém těla. Ideální je meditaci zařadit mezi své každodenní rutiny, podobně jako čištění zubů, podobně užitečná údržba to je. Ne-li užitečnější.

Veškeré podrobnosti ke kurzu najdete tady.

Jaké meditace vedu?

Meditací je spousta různých. Já provázím řízenými meditacemi, ve kterých aktivně pracujeme ve svém nitru. Uvolňujeme bloky z nevědomí a napojujeme se na intuici, která má odpovědi na všechny naše otázky. Abychom byli spokojenější, uvolněnější. Víc sami sebou. Je to objevné!

V meditacích se pohybujeme za myšlenkami. Aby nám intuice mohla napovědět, co by nás nikdy nenapadlo. Abychom uviděli a uvolnili nevědomé bloky, které nás řídí, aniž tušíme. To jsou dovednosti, které přesahují možnosti rozumu. Je to víc než si věci promyslet, analyzovat, prodiskutovat. My je rovnou uvidíme. Vhledem do podstaty.

Na téma si saháme prožitkem. Však se také pohybujeme ve světě intuice a fantazie. Protože něco vědět a zapsat si to na papír neznamená, že se nám to podaří žít. Naše vnitřní programy jsou často silnější, naše úsilí bojkotují a my sklouzáváme do starých kolejí. Se svojí podstatou se spojíme vnitřně. Síla našeho vědomí vykoná vše ostatní.

Z meditace si odnesete změny v mysli. Přenastavený mindset. Budete někým jiným? Ano i ne. Budete víc sami sebou, svým pravým já. Dál nemusíte dělat nic, nemusíte se ani snažit, ani soustředit, asi si hlídat, jestli děláte něco jinak. Nepotřebujete používat vůli. To oceňují všichni unavení a vyhořelí.

Změny v mysli se vám časem samy propíšou do života. Protože vnější svět je odrazem vnitřního. V některých situacích se budete cítit jinak. Nehodí vás do emocí, nerozhodí, nevykolejí. Tím pádem budete reagovat jinak. Protože emoce vás nebudou ovládat zevnitř. V důsledku se budete moct rozhodnout jinak. Svobodně. To je to, co chceme.