Site Overlay

Cyklus pro začátečníky

Meditace. Kurzy. Konzultace. Pobyty. Happy-Mind

Osm sobot. Osm témat, která na sebe volně navazují. Kdo je absolvuje všechna, udělá si generální úklid v životě, pěkně téma za tématem. Pokaždé si povíme teorii, zameditujeme a budeme sdílet zážitky z meditací. Postupně si vytvoříme jiný pohled na svět, ve kterém jsme tvůrci nikoli oběti, každou meditací se staneme víc sami sebou a sdílením ve skupině získáme bezpečné podpůrné prostředí.

Cyklus pro začátečníky se zaměřuje na ta nejzákladnější témata, která v životě řešíme. Rodiče, bez nich to nejde. Práce nás učí seberealizaci. Peníze odhalují naše talenty. Na vztahy budeme potřebovat tři dny: nastavíme si mezilidské hranice, sladíme naši ženskou a mužskou energii a otevřeme se sebelásce. Děti jsou rodiče naruby. A tělo zrcadlo naší duše.

Kurz meditace pro začátečníky Happy-Mind

Scházet se budeme jednou za měsíc v sobotu od devíti do pěti hodin podle uvedeného programu. V buddhistickém centru Lotus, v samém centru Prahy. Oficiální adresa je Dlouhá 2, ve skutečnosti jde o dům na rohu Staroměstského náměstí. Cena za jednu sobotu je 2 300 korun, číslo účtu pro platby je 7102481230/5500.

Přihlásit se můžete mailem na adrese eva.prokes@gmail.com nebo telefonem na čísle 608 968 725. K přihlášení mi stačí vaše jméno, kurz, o který máte zájem (ideálně celý cyklus), mailová adresa a číslo mobilního telefonu pro všechny případy. Spolu s přihláškou si řeknu o zálohu 1 100 korun jako definitivní potvrzení vaší účasti.

Velmi, velmi preferuji pojmout meditování jako cyklus. Z vašeho pohledu má systematická práce mnohem větší výsledky. Z mého pohledu budu pracovat se skupinou, která se sdílením dostane do velké hloubky a pospolitosti. Témata jsou navzájem provázaná. Peníze navazují na práci. Vztahy a děti na rodiče. A nejen to.

Meditace. Kurzy. Konzultace. Pobyty. Rodiče.

Rodiče – co nám dali a co nám vzali

Vztah k rodičům je základem naší dospělé emocionální pohody. Proto je třeba začít u nich. I kvůli vlastním dětem. I kvůli spokojenému partnerství. Takže seminář nebude jen o rodičích. Bude hlavně a především o nás, našem spokojeném životě.

Rodiče, jako jedna z autorit, přímo ovlivňují míru radosti v našem životě. Jejich požadavky, které jsme dávno vytěsnili, nás odklánějí z naší ideální životní cesty. Pak se v životě hodně snažíme, vedeni svou vůlí. Nebo taky můžeme žít radost. Pak žijeme svoje energie a talenty, svoje poslání. Vede nás srdce. To nám dává elán. Když se od vytěsněných rodičovských strachů osvobodíme. Je to krok na cestě žít sebe.

Rodiče není třeba vinit. Kdo se sám stane rodičem, tak ví. Rodiče nás vychovávají podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Ale také nevědomí. Pro nás je důležité jejich dary poznat a pak s nimi naložit po svém. Některé můžeme přijmout – svým vlastním způsobem, jiné můžeme odmítnout. Teď už jsme dospělí, žijeme svůj vlastní život, je to jen na nás.

Veškeré podrobnosti ke kurzu (datum a místo konání, cena a jak se přihlásit, program meditací) najdete tady.

Meditace. Kurzy. Konzultace. Pobyty. Práce.

Práce – výkon a spokojenost není totéž

V práci trávíme třetinu dne. Druhou třetinu spíme a poslední třetina dne nám zbývá na vše ostatní. Proto by bylo škoda v práci nedělat to, co nás baví a naplňuje, co nám přináší radost. Protože radost je nejvyšším smyslem našeho života.

Kurz nebude jen o práci. Bude o naší tvořivosti. O tom, jak a kam v každé minutě svého života investujeme svoji energii. Pokud jsme se sebou v souladu, radujeme se z procesu tvorby, ne z konečných výsledků. Pak máme radost každou minutu svého života. To je to štěstí, které hledáme. Naproti tomu radost z výsledků trvá krátce… a hned hledá další cíl.

Taková dovednost se nám bude hodit v jakékoliv životní oblasti. Třeba k tomu, abychom se přestěhovali. K tomu, abychom si našli čas, věnovat se svým koníčkům. Nebo k tomu, abychom dosáhli klidu, což je top téma moderních lidí západního světa. Uplatnění tvořivé energie je mnohostranné.

Veškeré podrobnosti ke kurzu (datum a místo konání, cena a jak se přihlásit, program meditací) najdete tady.

Meditace. Kurzy. Konzultace. Pobyty. Hranice ve vztazích.

Naše hranice – já a ti druzí

Téma mezilidských hranic mimořádně souvisí s naším sebevědomím. Kdo má zdravé sebevědomí, má zdravé hranice. Kdo si není příliš jist, pouští si druhé příliš k tělu a dělá věci, které nechce. Kdo má potřebu kontrolovat prostor, nedává prostor druhým a ti na to reagují. Narovnáme si hranice ve vztazích a přitom uděláme něco pro sebe, své sebevědomí.

Sami na sebe nevidíme. Tedy alespoň ne objektivně. Proto máme vztahy:-) Skrze druhé poznáváme sami sebe na základě principu zrcadlení. To jsem já, to nejsem já. To se mnou ladí a to se mnou neladí. Tím se vymaníme z nekonečného posuzování a hodnocení. Druhým dovolíme, aby byli sami sebou. A automaticky to dovolíme i sobě.

Pokud si pravý smysl vztahů neuvědomujeme, snadno sklouzáváme do sporů různého druhu. Spory nejsou nic jiného, než skrytý boj o moc, tedy o energii. Energie, to je fyzika, akce a reakce. Takže, když chceme dosáhnout svého a na druhého zatlačíme: Potěší nás, když se přizpůsobí? Budeme si ho dlouhodobě vážit? Pokud má druhý dobré sebevědomí, nebude mít tlaky zapotřebí a může chtít odejít. Nebo je na tom stejně, jako my a pak je vztah plný vzájemné tenze. Chceme to?

Veškeré podrobnosti ke kurzu (datum a místo konání, cena a jak se přihlásit, program meditací) najdete tady.

Meditace. Kurzy. Konzultace. Pobyty. Peníze.

Peníze – jak moc si sebe vážíme

Esoterika na peníze někdy hledí dosti spatra. Přitom je to energie jako každá jiná. Vyvažuje. Když něco nabízíme, pak také dostáváme zpátky, abychom nezůstali vychýlení do nerovnováhy.

Otevřeme se darům dvou hlavních sfér našeho světa – hmotné a duchovní. Svět hmoty je svět zdrojů, jistot, podpory… Peníze jsou jeho součástí. Svět ducha přináší nápady a vize. Vede nás. Například k hojnosti, penězům. Nemusíme se úporně snažit, to je ego, stačí se otevřít přijímání. Což je mnohdy složitější.

Cílem našeho duchovědného snažení bude mít peníze rádi. Jen trochu jinak, než jsme zvyklí. Milovat peníze jako jako úžasné zrcadlo našich postojů a jako nástroj osobního růstu. Nástroj, který nás narovnává a hlídá, abychom nepodléhali svodům ega.

Veškeré podrobnosti ke kurzu (datum a místo konání, cena a jak se přihlásit, program meditací) najdete tady.

Meditace. Kurzy. Konzultace. Pobyty. Vztahy ženy a muži.

Muži a ženy – polarity nebo jednota?

Ženy a muži. Polarity. Opačné, doplňující se energie. Jako magnety. Můžeme se odpuzovat, přetlačovat nebo jiskřit. Každého volba, nevědomá či vědomá. Naučíme se spolupracovat.

Na kurzu budeme hledat úplnost, celistvost. Tu, kterou v běžném životě hledáme u svých životních partnerů, více či méně úspěšně. My ženy se budeme v meditacích spojovat se svým vnitřním mužem, předobrazem skutečných mužů, které v životě potkáváme (obdoba Jungova termínu animus), muži se budou naopak spojovat se svojí vnitřní ženskou energií, vnitřní ženou, analogií Jungovy animy. Protože tu celistvost, kterou hledáme veku, máme uvnitř sebe. Vnější svět nám ji odzrcadlí.

Když jsme ve spojení se svým vnitřním dvojčetem, se svým dokonalým doplňkem, můžeme my ženy zůstat ženami a přitom mít od mužů vše, co potřebujeme – ať je to opora, něha nebo zhotovená polička. O domech a finanční podpoře to platí taky, jen to chce víc času. Muži zůstanou muži a od své vnitřní ženy ženy mohou získat třeba inspiraci, lásku, sebepotvrzení, přijetí. Taky děti, to je výsostně ženská záležitost. Ani jeden nepotřebujeme padat do prohozených rolí a přitom máme vše, co potřebujeme. No, není to nádhera?

Veškeré podrobnosti ke kurzu (datum a místo konání, cena a jak se přihlásit, program meditací) najdete tady.

Meditace. Kurzy. Konzultace. Pobyty. Děti.

Děti – naše radosti a starosti

Děti. Naše sluníčka. Tak proč je s nimi tolik starostí? Protože těsné soužití s odlišnou osobností nás upozorní na spoustu našich vlastních nevyřešených témat. To se to děje jedině v rodinách, tam spolu trávíme dvacet a víc let, velmi těsně. S rodiči. S partnery. S dětmi.

Většinou víme, že to nejvíc, co můžeme svým dětem dát, je být jim dobrým příkladem. Ale v čem? V tom, že nejíme bonbóny a slušně pozdravíme? Přeci v tom, že se budeme řídit svým srdcem a budeme žít radost. Pak taky přestaneme očekávat, že nám děti budou dělat radost. To vede k závislosti. Svojí radosti máme dost. Ať si děti žijí svůj život a s námi ho po libosti sdílí.

Děti jsou vlastně seminář na rodiče naruby. To mne baví. Mimoděk pochopíme hodně o svém vlastním vztahu k rodičům.

Veškeré podrobnosti ke kurzu (datum a místo konání, cena a jak se přihlásit, program meditací) najdete tady.

Meditace. Kurzy. Konzultace. Pobyty. Láska a sex.

Láska, sex a závislostní vztahy 6/4

Za mne je ideální vztah ten, ve kterém se potkají dva sebevědomí lidé, kteří chtějí být spolu. Oba jsou sami sebou, přitom ve vztahu. Spojují tak protiklady, opačné energie, kterými jsou individualita a partnerská orientace. Takový vztah je dobrovolným a svobodným spojením dvou samostatných lidí, kteří mají motivaci být spolu. Hezká teorie, že?:-)

Základem takového vztahu je, že jsme sami se sebou spokojení, máme se dostatečně rádi a svoji lásku chceme sdílet s druhým. Jinak padáme do závislostních vztahů, které sice umí vydržet dlouho, ale často v nich nebývá mnoho radosti. Proto poléčíme své vnitřní dítě a otevřeme své srdce dovnitř, ke svému vlastnímu zdroji lásky. Uvnitř sebe máme lásky mnohem víc, než nám může nabídnout jakýkoliv vztah.

Krom lásky si budeme povídat o sexu. Podmínkou spokojeného sexu je z duchovního pohledu láska a důvěra k partnerovi. Odevzdání se. To není úplně lehké ve světě, kde vládne kontrola a sebekontrola. Nicméně k tomu máme dobrou motivaci.

Veškeré podrobnosti ke kurzu (datum a místo konání, cena a jak se přihlásit, program meditací) najdete tady.

Meditace. Kurzy. Konzultace. Pobyty. Tělo.

Tělo – zrcadlo naší duše 27/4

Sérii duchovních kurzů uzavřeme obloukem zpátky ve hmotě – u svého těla, které je příbytkem naší duše. Povíme si o vrstvách naší existence – fyzickém těle, mentálním těle a duši – co která umí a k čemu nám slouží. Pak je v meditaci pročistíme.

Kondici svého těla máme v rukách víc, než si myslíme. Když nám nějaká část těla neslouží tak, jak bychom chtěli, když přijde nemoc nebo úraz, můžeme se na své tělo zlobit, že nefunguje, jak má. Nebo se ho můžeme zeptat, co nám nemocí či úrazem sděluje? Často je to něco, co náš organismus signalizoval už dřív emocemi, ale my jsme mu dostatečně nenaslouchali. Nemoce následují emoce.

Je spousta věcí, o kterých víme a které pro své tělo děláme: zdravě jíme, cvičíme, spíme… A pak jsou věci, které si buď neuvědomujeme nebo je nad naše síly je změnit. Stresujeme se. Málo odpočíváme. Nedaří se nám zhubnout. Tím si sami pod sebou podřezáváme větev své existence. Ale jinak to neumíme. nahlédneme do nevědomí a uvolníme bloky z mysli.

Veškeré podrobnosti ke kurzu (datum a místo konání, cena a jak se přihlásit, program meditací) najdete tady.

Jaké meditace vedu?

Meditací je spousta různých. Já provázím řízenými meditacemi, ve kterých aktivně pracujeme ve svém nitru. Uvolňujeme bloky z nevědomí a napojujeme se na intuici, která má odpovědi na všechny naše otázky. Abychom byli spokojenější, uvolněnější. Víc sami sebou. Je to objevné!

V meditacích se pohybujeme za myšlenkami. Aby nám intuice mohla napovědět, co by nás nikdy nenapadlo. Abychom uviděli a uvolnili nevědomé bloky, které nás řídí, aniž tušíme. To jsou dovednosti, které přesahují možnosti rozumu. Je to víc než si věci promyslet, analyzovat, prodiskutovat. My je rovnou uvidíme. Vhledem do podstaty.

Na téma si saháme prožitkem. Však se také pohybujeme ve světě intuice a fantazie. Protože něco vědět a zapsat si to na papír neznamená, že se nám to podaří žít. Naše vnitřní programy jsou často silnější, naše úsilí bojkotují a my sklouzáváme do starých kolejí. Se svojí podstatou se spojíme vnitřně. Síla našeho vědomí vykoná vše ostatní.

Z meditace si odnesete změny v mysli. Přenastavený mindset. Budete někým jiným? Ano i ne. Budete víc sami sebou, svým pravým já. Dál nemusíte dělat nic, nemusíte se ani snažit, ani soustředit, asi si hlídat, jestli děláte něco jinak. Nepotřebujete používat vůli. To oceňují všichni unavení a vyhořelí.

Změny v mysli se vám časem samy propíšou do života. Protože vnější svět je odrazem vnitřního. V některých situacích se budete cítit jinak. Nehodí vás do emocí, nerozhodí, nevykolejí. Tím pádem budete reagovat jinak. Protože emoce vás nebudou ovládat zevnitř. V důsledku se budete moct rozhodnout jinak. Svobodně. To je to, co chceme.