Site Overlay

Kurzy sebepoznání

Meditace. Kurzy. Konzultace. Pobyty. Happy-Mind

Věnovat se sobě, svému já. Nemyslím tím přemýšlet. Zklidnit se, zavřít si oči a napojit se na svoji intuici. V meditaci uvidět sami sebe z odstupu. Pravdu. I to, co vidět nechceme. Tedy obsah nevědomí. A udělat změny. Abychom byli sami sebou. Svým pravým já. Pak jsme uvolnění, spokojení. Seberealizovaní. Plní tvůrčí energie a chuti do života.

Kurzy sebepoznání jsou civilnější, tedy míň spirituálně pojaté než moje dlouhodobé cykly. Témata vypisuji čas od času podle zájmu, aktuální kurzy najdete vždy v rubrice nejbližší akce na titulní straně. Pokud vás některé téma zajímá, pošlete mi mail, až vypíšu další termín, o kurzu se dozvíte mezi prvními. Pokud se vás sejde víc, po dohodě vám uspořádám kurz na míru, stačí napsat nebo zavolat.

Formát kurzů je flexibilní. Nejčastěji běží jako celodenní, od devíti do pěti hodin. Ale fungují i jako půldenní nebo večerní. Scházíme se v buddhistickém centru Lotusje to krásně promeditované místo v samém centru Prahy. Tohle jsou témata:

Průběh kurzů:

Naučím vás meditovat. Ponořit se do hlubin svého nitra, uvidět tam, co potřebujete a dělat změny. Trvalé. Aby vás neovládaly vaše nevědomé mentální programy. Abyste byli spokojenější, uvolněnější. Víc sami sebou.

Budeme si povídat. Abychom porozuměli zákonitostem vnitřního světa. Abychom pochopili, že svůj život si vytváříme svými myšlenkami a představami. V okamžiku, kdy si to uvědomíme, je stav naší mysli to, co nás zajímá nejvíc.

Zasdílíme výsledky meditace. Extroverti sdílejí, introverti poslouchají a všem je dobře. Je inspirativní slyšet prožitky druhých. Přináší lepší pochopení vlastní meditace. Moje interpretace bývá nápomocná.

Po každém setkání ode mne dostanete mailem nahrávky meditací i teorie pro svoji domácí praxi. Abyste se mohli v klidu ke všemu vrátit. Abyste si dál mohli meditovat sami a zařadit zklidnění a napojení se sami na sebe do své každodennosti.

Další podrobnosti ke kurzům:

Tady je přehled všech témat:

Meditace. Kurzy. Konzultace. Pobyty. Načerpej energii zevnitř.

Vezmi život do svých rukou, kurz meditace

Podíváme se na svůj život jako na celek, z odstupu. Protože sami sebe nevidíme objektivně, nevědomí nám v tom brání. Uvidíte sami, je to objevné. Pak uděláme změny. Sami k sobě. Abychom byli spokojení a měli spoustu životní energie.

Na kurzu budeme pracovat se symbolikou stromu. V každé meditaci budeme znovu a znovu stromy, abychom obešli rozum a jeho programy a podívali se na sebe opravdu objektivně, jak to se sebou máme. Jak si stojíme se svojí osobností, svým zázemím a plody své činnosti.

Pak, opět na symbolické úrovni, uděláme konkrétní změny. Pustíme to, od čeho bychom se jinak jen těžko odpoutávali, protože k tomu máme citový vztah, nebo jsme tomu věnovali tolik energie… Necháme k tobě přijít situace, které by nás jinak nenapadly. Fantazie je mocná.

Nakonec se naučíme čerpat energii zevnitř, doporučeníhodné pro všechny unavené, místo kávy a jiného dopingu.

Za jediný den se nám před očima budou odvíjet konkrétní příběhy, každý jiný a přitom každý jasně zřetelný. Teorie bude málo, seminář je tentokrát víc hravý (a praktický).

Meditace. Kurzy. Konzultace. Pobyty. Načerpej energii zevnitř.

Načerpej energii zevnitř, kurz meditace

Budeme hledat vnitřní spokojenost, optimismus a zdroj energie v sobě, ať jsou vnější okolnosti našich životů jakékoliv. Je to příležitost věnovat se sobě, vyrůst. Napojit se na sebe, svůj vnitřní zdroj. Protože největší zdroj energie máme každý v sobě.

Program meditací:

1. Dáme sebe na první místo. Budeme se ptát: koho ve skutečnosti poslouchám? A pak se v meditaci rozhodneme poslouchat sebe, svoji intuici. Abychom nevědomě neotročili starým mentálním programům. To nás nenaplňuje radostí, ale vyčerpává.

2. Spočineme ve vnitřním tichu. Nám, západním lidem, pořád jede hlava. Myšlenky vytvářejí náš vnitřní neklid. Zkusíme na chvíli přepnout do stand-by režimu. Zanoříme se hluboko do sebe, do svého vnitřního klidu a spočineme v něm. Je to doslova léčivé.

3. Otevřeme se přijímání. Zdroje energie jsou nekonečné, jedna forma se proměňuje v druhou. Strach z nedostatku nám nedovoluje tomu uvěřit. Otevřeme se darům hmotné i duchovní sféry. Dovolíme si hojnost, přijímání. Z dostatku pak můžeme tvořit a rozdávat.

4. Odevzdáme se plynutí. Jsme zvyklí mít svůj život pod kontrolou. To nás stojí spoustu energie. Protože vše, co kontrolujeme, tomu odevzdáváme kousek své energie ve formě pozornosti. Dovolíme si plynout.

Meditace. Kurzy. Konzultace. Pobyty. Moje talenty a vize.

Moje talenty a vize, kurz meditace

Společně budeme objevovat sami sebe. Kdo jsme, kam směřujeme, jak postupovat, co nám v tom brání. Abychom mohli být sami sebou, uvolnění, spokojení, autentičtí.

V meditacích změníme nastavení své mysli. To se nám pak samo promítne do života: lépe uslyšíme intuici. Zbavíme se zábran. V konání a rozhodování budeme smělejší. To chceme.

Program meditací:

1. Jsem dospělá/dospělý. I milující rodiče své dítě nevědomky svazují svými představami. Jak ale mohou vědět, co je pro nás, jejich dítě, to nejlepší? Osvobodíme se od přenesených představ svých rodičů. Abychom převzali odpovědnost za svůj život. Abychom mohli být konečně sami sebou.

2. Osvobozuji svou hravost. Každý máme z mládí nějaké deficity. Často nám chyběla láska, pozornost, přijetí, bezpečí… V dospělosti se snažíme nedostatek uspokojit. Ale nádoba nespokojenosti je bezedná. Poléčíme své vnitřní dítě, dáme mu, co mu v mládí chybělo. Abychom mohli žít bezstarostně, uvolněně, hravě.

3. Naslouchám hlasu svého nitra. Všechny odpovědi na své otázky máme v sobě. Naučíme se komunikovat s různými částmi své osobnosti. Vydiskutovat s nimi svoje pochybnosti, dilemata, rozhodování. Protože ve finále nikdo nerozumí našemu životu tak dobře, jako my sami.

4. Vidím svůj život z odstupu. Žijeme svůj život, každý den jsme v něm ponoření až po uši. Tím ztrácíme zdravý odstup, od sebe, od svého života. Podíváme se na svůj život z dálky. Lépe tak pochopíme kontext, situaci. A získáme spoustu inspirace.

5. Znám své talenty. Do vínku dostáváme každý nějaké talenty. Ty tvoří naši individualitu. Známe je? Žijeme je? Možná se snažíme být tím, co se od nás očekává. Možná si potvrzujeme svoji hodnotu a důležitost. Možná prostě nevíme. Žít své talenty je cesta ke spokojenosti a uvolněnosti.

6. Jsem opravdová/opravdový. Můžeme se snažit o dokonalost. To nás stojí spoustu energie. Na druhé to působí nepřirozeně. A pak se buď jednoho dne všechno potlačené vyvalí ven nebo se od sebe postupem času odpojíme. Naučíme se léčit svoje zranění. Abychom byli přirození, uvolnění, uvěřitelní.

7. Uklízím si v sobě. Přirozeně nás baví růst a nové začátky. Pustit a nechat za sebou je ovšem neméně důležité. Jak se v životě posouváme, některé věci prostě přerosteme. Už nám daly, co mohly. Pokud je nepustíme, budou nás strhávat zpátky, brzdit, zahlcovat.

8. Jdu za svým posláním. Naše životní poslání nám ukazuje cestu v detailech každodenního života. Umí nás provést krizemi, kdy nevidíme za obzor. Vede nás po naší životní cestě bez oklik, odboček a slepých cest. Ale především – dává smysl všemu, co děláme.

Meditace. Kurzy. Konzultace. Pobyty. Sebepřijetí.

Sebevědomí a sebepřijetí, kurz meditace

Sebevědomí je v životě to nejdůležitější. Vědět, kdo jsem, dovolit si to a žít to. Být svým pravým já. Všechny meditace k němu vedou, každá jinak. Žádná dokonale, na to je sebevědomí příliš velké, všezahrnující téma. Dala jsem dohromady moje nejúdernější a klienty oceňované meditace. Ať se mu zase o kousek víc přiblížíme.

Mít zdravé sebevědomí znamená o sobě nepochybovat. Nemuset se obhajovat a neprosazovat se na úkor ostatních. Být ve svém středu. Žít své talenty a poslání. Cítit radost a z toho plynoucí živost. Naplněnost. Ano, je to velké, všezahrnující téma.

Program meditací:

1. Kdo jsem? Vím to? Žiju to? Každý jsme jiný. Individualita. Mozaika, jinak uspořádaná z těch samých kamínků. Právě protože jsme každý jiný, těžko nám s naší mozaikou alias životem někdo cizí poradí. Naše intuice naštěstí ví.

2. Od naší opravdovosti nás nejvíc odklánějí naši rodiče. I když nás milují, jsou prostě jiní. A z té perspektivy nás formují v nejútlejším věku, kdy se naše osobnost tvoří. Z jejich vlivu se co nejvíc vymaníme. Sami sebe přijmeme takové, jací jsme.

3. Dosytíme vše, co nám chybělo od mámy. Je to léčivé. Dovoluje nám to být sami sebou. Nemuset nikomu (nevědomky) dělat radost. Nebo pečovat o druhé víc než o sebe. Vykveteme. Rozproudíme tvořivou sílu.

4. Doplníme vše, co jsme nedostali od táty. Dovoluje nám to vědět, co je pro nás nejlepší. Uvolnit se v tom. Jít za tím. Nemuset nikomu (nevědomky) něco dokazovat. Třeba svoji hodnotu. Bojovat o uznání. Narovnáme se. Získáme směr.

Meditace. Kurzy. Konzultace. Pobyty. Hojnost a prosperita.

Hojnost a prosperita, kurz meditace

Budeme se otvírat hojnosti a prosperitě. Aby nám bylo dobře, abychom měli dostatek všeho, co potřebujeme, abychom měli z čeho žít a tvořit. Když chceme něco získat, jsme zvyklí hledat to ve vnějším světě kolem nás a snažit se, usilovat o to, pracovat na tom. My to budeme dělat úplně opačně. Pozornost obrátíme dovnitř, do svého nitra a vše, co máme mít, k sobě necháme přijít. Otevřeme se tomu. Dovolíme si to.

Program meditací:

1. Jaká je moje hojnost? My často nevíme, co je pro nás nejlepší. Přitom po tom toužíme. Pak jsme nespokojení. Přestaneme se srovnávat s druhými, to nás vychyluje z rovnováhy. Otevřeme se dovnitř. Neboli přestaneme podléhat egu a dáme na hlas intuice.

2. Otvírám se podpoře zvenku. Když chceme mít dostatek, nemusíme se nutně úpěnlivě snažit a o všechno se zasloužit. Stačí se otevřít, aby to k nám mohlo přijít. Což neznamená, že pro to nemusíme nic udělat. To ne. Ale vše běží víc harmonicky, potkáváme ty správní lidi a situace, abychom společně tvořili.

3. Odevzdávám se vyššímu vedení. My často nevíme, co je pro nás správně a kudy vede cesta. Protože nevidíme za horizont. Odevzdáme se vyššímu vedení. Touto a předchozí meditací se otevřeme zdrojům, které nás přesahují, tedy sféře hmoty a ducha.

4. Nabírám z oceánu hojnost. Naše ego, například potřeba být dobří a schopní, nám v tom často brání. To umí každý, jen si nabrat. Opravdu? Protože pak to znamená, že dobrovolně jdeme těžší cestou. Jen abychom sami sobě něco dokázali. Nevědomě samozřejmě.

5. Uvolňuji dávání a přijímání. Odstraníme vnitřní bloky v tom, říct si o peníze a pak je na druhé straně s důvěrou vydat. Abychom při vydělávání i utrácení cítili radost. Aby nás při tom vedlo srdce. A energie proudila.

6. Praktikuji vděčnost. Naučíme se vnímat vše, co máme a dostáváme. Nebrat to jako automatické. Tím to totiž oceňujeme. Naučíme se správně se radovat. To je vtipné, že? Správně se radovat. Ale správným radováním sami sebe sytíme a přitahujeme si ještě víc. 

7. Kolik je pro mne akorát? Pustíme, co nepotřebujeme. Uděláme místo pro nové. Jako na jaře ve skříních. Abychom měli tak akorát. Protože přebytky čehokoliv jsou jen zbytečnou zátěží. 

8. V čem spočívá úspěch? Co znamená být úspěšný? Pro mne to je žít své talenty a poslání. To, na co jsem se narodila. Háček je v tom, že mi s tím nikdo neporadí, protože každý jsme jiný. Ale je to objevné. Stát se sama sebou. Žít sebe. Je to nejvíc naplňující.

Meditace. Kurzy. Konzultace. Pobyty. Čakry.

Já a mých sedm čaker, kurz meditace

Na svá niterná témata se podíváme trochu jiným způsobem. Přes čakry. Budeme se probírat jejich tématy, abychom porozuměli. V meditaci si navnímáme, v jakém je máme stavu, jednu po druhé. Pak uvolníme bloky a zharmonizujeme je. Aby nám energie proudila, jak má. Pak jsme spokojení a plní energie.

Program meditací:

1. Narovnávám se. Všechny naše mentální bloky se nám promítají do těla. Tam blokují proudění energie. Zharmonizujeme se. Abychom měli dostatek energie ve všech oblastech našeho života.

2. Znám své místo na zemi. Jak to mám s hmotou? Otročím jí? Užívám si ji? Nechám se nést? Jaké je moje místo na světě? Stojím nohama pevně na zemi?

3. Jsem v rovnováze. V každém okamžiku našeho života hledáme rovnováhu. Když spočineme ve svém středu, jsme klidní, nic nás z rovnováhy nerozhodí. Ve vztazích. Při všem, co děláme.

4. Zářím sebevědomím. Jaké je moje sebevědomí? Dokazuji všem, že dobré? Nechám si od druhých leccos líbit? Nebo si prostě spokojeně žiju to, na co jsem se narodila? A zářím přitom?

5. Mám srdce plné lásky. Cítit lásku nás dělá blaženými z podstaty. Bez příčiny. V každém okamžiku našeho života. Láska nás vede životem. Umí odpouštět. Umí hory přenášet. Její energie je doslova léčivá.

6. Vyjadřuji se svobodně. Projevujete se svobodně? Nebo se snažíte přehlušit druhé či svoje vlastní pochyby? Svírá se vám hrdlo? Je složité se vyjádřit opravdově? Naladíme se.

7. Vnímám podstatu věcí. Trvám na svých představách? Snažím se o svých názorech přesvědčit ostatní? Nebo vnímám pravou podstatu věcí? Tu, kterou neobjevíme rozumem, ale vnitřním zřením?

8. Mám vedení a ochranu shůry. Překročíme sami sebe. Odevzdáme se vyššímu vedení. Je to známka obrovské důvěry. Přináší to úlevu, klid. A možnosti, které by nás možná ani ve snu nenapadly.

Meditace na ukázku

Pokud jste ještě nikdy nemeditovali nebo pokud byste rádi věděli, jak vedu své meditace, tady je jedna meditace na ukázku. Je skvělá, když nemůžete usnout. Když vás během dne něco rozhodí. Když jste bezdůvodně nervózní nebo v tenzi. Za patnáct minut to může být jinak.

Je to jemná meditace, uvolňuje, nalaďuje. Nic zásadního neřeší. Pomáhá nám zlehka si uklidit v nitru, napojit se na sebe a nepodléhat vlivům okolí. Pak jsme v klidu, ať se kolem nás děje cokoliv. K volnému šíření silných, hluboce transformačních meditací, které společně zažíváme na kurzech nebo konzultacích, mám velký respekt.