Site Overlay
Meditace. Kurzy. Konzultace. Pobyty. Sebepřijetí.

Sebevědomí a sebepřijetí

Sebevědomí je v životě to nejdůležitější. Vědět, kdo jsem, dovolit si to a žít to. Být svým pravým já. Všechny meditace k němu vedou, každá jinak. Žádná dokonale, na to je sebevědomí příliš velké, všezahrnující téma. Dala jsem dohromady moje nejúdernější a klienty oceňované meditace. Ať se mu zase o kousek víc přiblížíme.

Mít zdravé sebevědomí znamená o sobě nepochybovat. Nemuset se obhajovat a neprosazovat se na úkor ostatních. Být ve svém středu. Žít své talenty a poslání. Cítit radost a z toho plynoucí živost. Naplněnost. Ano, je to velké, všezahrnující téma.

Program meditací:

1. Kdo jsem? Vím to? Žiju to? Každý jsme jiný. Individualita. Mozaika, jinak uspořádaná z těch samých kamínků. Právě protože jsme každý jiný, těžko nám s naší mozaikou alias životem někdo cizí poradí. Naše intuice naštěstí ví.

2. Od naší opravdovosti nás nejvíc odklánějí naši rodiče. I když nás milují, jsou prostě jiní. A z té perspektivy nás formují v nejútlejším věku, kdy se naše osobnost tvoří. Z jejich vlivu se co nejvíc vymaníme. Sami sebe přijmeme takové, jací jsme.

3. Dosytíme vše, co nám chybělo od mámy. Je to léčivé. Dovoluje nám to být sami sebou. Nemuset nikomu (nevědomky) dělat radost. Nebo pečovat o druhé víc než o sebe. Vykveteme. Rozproudíme tvořivou sílu.

4. Doplníme vše, co jsme nedostali od táty. Dovoluje nám to vědět, co je pro nás nejlepší. Uvolnit se v tom. Jít za tím. Nemuset nikomu (nevědomky) něco dokazovat. Třeba svoji hodnotu. Bojovat o uznání. Narovnáme se. Získáme směr.

Jak funguje meditování:

V meditacích se budeme pohybovat za myšlenkami. Aby nám intuice mohla napovědět, co by nás nikdy nenapadlo. Abychom uviděli a uvolnili nevědomé bloky, které nás řídí, aniž tušíme. To jsou dovednosti, které přesahují možnosti rozumu. Je to víc než si věci promyslet, analyzovat, prodiskutovat. My je rovnou uvidíme. Vhledem do podstaty.

Na sebevědomí si sáhneme prožitkem. Protože něco vědět a zapsat si to na papír neznamená, že se nám to podaří žít. Naše vnitřní programy jsou často silnější, naše úsilí bojkotují a my sklouzáváme do starých kolejí. Se svojí podstatou se spojíme vnitřně. Síla našeho vědomí vykoná vše ostatní.

Z kurzu si odnesete změny v mysli. Přenastavený mindset. Budete někým jiným? Ano i ne. Protože budete víc sami sebou, svým pravým já. Dál nemusíte dělat nic, nemusíte se ani snažit, ani soustředit, asi si hlídat, jestli děláte něco jinak. Nepotřebujete používat vůli. To oceňují všichni unavení a vyhořelí.

Změny v mysli se vám časem samy propíšou do života. Protože vnější svět je odrazem vnitřního. V některých situacích se budete cítit jinak. Protože vás nehodí do emocí. Tím pádem budete reagovat jinak. Protože emoce vás nebudou ovládat zevnitř. V důsledku se budete moct rozhodnout jinak. Svobodně. To je to, co chceme.

Praktické informace k organizaci a průběhu kurzu najdete tady.